För att få individuella råd om din sjukdom, biverkningar eller behandling bör du kontakta din vårdgivare. Vi ger inga råd eller rekommendationer kring din behandling eller sjukdomstillstånd.
Om du vill rapportera en biverkan gällande en av Lillys produkter, ring Lilly på +45 4526 6040 eller kontakta oss via e-post på DK_PhV@lilly.com. Information om läkemedel finns på fass.se.


Du kan kontakta oss på telefon 08-737 88 00 (kontorstid),
fax: +46 8 618 21 50 eller
e-post: info_sweden@lilly.com
PP-LR-SE-0108
Top